Комп'ютерне моделювання та інтелектуальні системи RUS UA ENG

Математические методы оптимизации и исследование операций (ММОИО)

Робоча програма
 1. mmo_radiotekh_rprg.doc
Конспект лекцій
 1. Завдання до лабораторних, практичних i самостiйних робiт з дисциплiни "Математичнi методи оптимiзацiї та дослiдження операцiй" для студентiв спецiальностi 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" усiх форм навчання /В.I. Дубровiн, С.О. Субботiн. - Запорiжжя: ЗНТУ, 2003.-39 с.

  [rar]

 2. Програмування та вирiшення оптимiзацiйних задач у пакетi Matlab. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Математичнi методи оптимiзацiї та дослiдження операцiй" для студентiв спецiальностей 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та 8.080402 "Iнформацiйцнi технологiї проектування" усiх форм навчання / С. О. Субботiн.- Запорiжжя: ЗНТУ, 2004. - 50 с.

  [rar]

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни "Системи штучного інтелекту" для студентів спеціальностей 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та 7.080402 "Інформаційні технології проектування" усіх форм навчання / С.О. Субботін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 34 с.

  [doc]

 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи штучного інтелекту” для студентів спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” усіх форм навчання / С. О. Субботін. – Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2004.– 14 с. [doc]

Посилання на додаткові матеріали з курсу
 1. http://www.matlab.ru
 2. http://exponenta.ru
 3. http://www.mathworks.com