Комп'ютерне моделювання та інтелектуальні системи RUS UA ENG

Науково-дослідна група

Дослідницькі проекти:

– Робота "Якість-XXI", нагороджена стипендією Кабінету Міністрів України (постанова президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки № 2 від 26.06.2001 р.)

– Робота "Методи та алгоритми синтезу нейромережевих діагностичних і прогнозуючих моделей", що нагороджена премією Президента України на підставі подання Комітету з державних премий України в галузі науки і техніки (Указ Президента України № 1451/2004 від 9.12.2004 р.)

– Робота "Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління", що нагороджено Премією Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України № 2875-VI від 23.12.2010)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Розробка науково-методичних основ та реалізація інформаційних технологій у процесі керування якістю продукції" (номер держ. реєстрації 0101U001042)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень" (номер держ. реєстрації 0104U005743)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Науково-методичнi основи та математичне забезпечення для автоматизацiї й моделювання процесiв керування та пiдтримки прийняття рiшень на основi процедур розпiзнавання й еволюцiйної оптимiзацiї в нейромережевому та нечiткологiчному базисах" (номер держ. реєстрації 0106U008621)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Інформаційні технології автоматизації розпізнавання образів і прийняття рішень для діагностування в умовах невизначеності на основі гібридних нечікологічних, нейромережних та мультиагентних методів обчислювального інтелекту" (номер держ. реєстрації 0109U007673)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету "Методи, моделі та пристрої прийняття рішень в системах розпізнавання образів" (номер держ. реєстрації 0111U000059)

– Держбюджетна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету Інтелектуальні інформаційні технології автоматизації проектування, моделювання, керування та діагностування виробничих процесів і систем" (номер держ. реєстрації 0112U005350)

– Госпдоговірна науково-дослідна робота Запорізького національного технічного університету та ВАТ "Мотор Січ" "Аналіз прогресивних технологій моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації етапів життєвого циклу авіаційних двигунів" (номер держ. реєстрації 0110U002624)

– Науково-дослідна робота ТОВ "МПА Групп" "Розробка математичного та інформаційного забезпечення інтелектуальної системи візуального контролю транспортних засобів" (номер держ. реєстрації 0106U012013)

– Науково-дослідна робота ТОВ "МПА Групп" "Розроблення методів і програмних засобів на підставі навчання, розпізнавання, оптимізації та адаптації для прийняття рішень в автоматизованих системах управління транспортними засобами" (номер держ. реєстрації 0107U006781)

– Науково-дослідна робота ТОВ "Дніпро-трейд" "Інтелектуальні інформаційні технології автоматизації діагностування" (номер держ. реєстрації 0110U006873)

– Науково-дослідна робота ТОВ "Ітекс" "Методи, моделі та програмні засоби автоматизації побудови систем технічного діагностування" (номер держ. реєстрації 0111U001740)

– Науково-дослідна робота ТОВ "Макфорт" "Інформаційні технології автоматизації підтримки прийняття рішень на основі інтелектуальних обчислень" (номер держ. реєстрації 0111U003965)

Освітні проекти:

– Міжнародний проект "Європейсько-український ступінь магістра з програмної інженерії" (JEP 26182 2005) за програмою "Темпус" Європейської Комісії.

– Міжнародний проект "PRactice Oriented Master Programmes in ENGineering in RU, UA, UZ" (PROMENG 510920-Tempus-1-2010-1-De-Tempus-JPCR) за програмою "Темпус" Європейської Комісії