Computer Modeling and Intelligent Systems RUS UA ENG

Multi-agent systems (MAS)

Work program
  1. Робоча навчальна програма дисципліни "Мультиагентні системы"  для студентів спеціальності 7.080402 “Інформаційні технології проектування" / С.О. Субботін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008 (кредитно-модульна система) [doc]
Lecture
  1. Конспект лекцій [pdf]
Methodological guidelines
  1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мультиагентні системи” для студентів спеціальності 7.080402 “Інформаційні технології проектування” напряму підготовки усіх форм навчання / С.О. Субботін, О.О. Олійник, А.О. Олійник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30 с.

    [doc]

  2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Мультиагентні системи” для студентів спеціальності 7.080402 “Інформаційні технології проектування” / С.О. Субботін, О.О. Олійник, А.О. Олійник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 18 с. 

    [doc]

Links
  1. Сайт http://www.matlab.ru

  2. Cайт http://www.exponenta.ru