Computer Modeling and Intelligent Systems RUS UA ENG

Neuroinformatics and Evolutionary Algorithms

Work program
 1. Neiro_itp_rprg.doc
 2. Neiro_pzas_itp_rprg.doc
 3. Neiro_pzas_rprg.doc
 4. Neiro_zahyst_rprg.doc
 5. Neiro_zigmu_rprg.doc
 6. Neiro_zigmu_rprg2.doc

 7. neu_rprg_pzas.doc

 8. neu_rprg_sau.doc

Lecture
 1. Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: Монография.-Запорожье: ОАО "Мотор-Сич", 2003.- 279 с.

  [rar]

 2. Дубровiн В.I., Субботiн С.О. Методи оптимiзацiї та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж: Навчальний посiбник.-Запорiжжя: ЗНТУ, 2003.-136 с.

  [rar]

Methodological guidelines

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Нейроінформатика та еволюційні алгоритми" для студентів спеціальностей 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та 7.080402 "Інформаційні технології проектування" усіх форм навчання / С.О. Субботін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 58 с.

  [rar]

 2. Нейроннi мережi та нейроiнформатика: Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Теорiя прийняття рiшень" для студентiв спецiальностi 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" усiх форм навчання / В.I. Дубровiн, С.О. Субботiн.-Запорiжжя: ЗНТУ, 2002.-60 с.

  [rar]

 3. Програмування та вирiшення оптимiзацiйних задач у пакетi Matlab. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Математичнi методи оптимiзацiї та дослiдження операцiй" для студентiв спецiальностей 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та 8.080402 "Iнформацiйцнi технологiї проектування" усiх форм навчання / С. О. Субботiн.- Запорiжжя: ЗНТУ, 2004. - 50 с.

  [rar]

Links
 1. Сайт http://www.matlab.ru
 2. Сайт http://www.exponenta.ru
 3. Сайт http://www.mathworks.com